info@exirfaraz.com
66465393 - 66495966

معرفی شرکت

  شرکت اکسیر فراز سدید  و ( پاشالار پترول Paşalar Petrol ) 

در کشور ترکیه، تنها شرکت رسمی و مورد تایید در بورس فرآورده های نفتی و معدنی کشورهای

مشترک المنافع بوده و با تاسیس شرکت در کشور ترکیه و تکمیل شبکه تأمین و توزیع محصولات

کربنی در امر واردات، استحصال، صادرات و توزیع، ضمن ایجاد کارآفرینی در کشور، قابلیت

ایجاد رقابت با همتایان برون مرزی در تقابل با کیفیت و کمیت آن را فراهم نموده است.

                                                          . یقین داریم که میتوانیم و ایمان داریم با تلاش و همت گروه اکسیر فراز خواهیم توانست.