Anod damlatma zift

Anod damlatma zift (Kazakistan)

H.S.P Bitumen

EXİR FARAZ SADID Şirketi, Kazakistan petrol ürünleri kanyaklı kok petrolüm aynı üreticilere Anoldu ve direncin homojenliği için damlatılmış özel zift ithalatçılar başında gelir.

Other Products