info@exirfaraz.com
66465393 - 66495966
برچسب کک کلسینه شده
روشهای کلسیناسیون کک نفتی خام از طریق کوره های حرارتی ( بخش اول )
1398/03/09
 کلسیناسیون کک نفتی  از طریق کوره های حرارتی  ( دوّار ) Rotary hearth calc ...
گزارش راندمان کلسیناسیون کک نفتی خام ( توسط آزمایشگاه متالورژی رازی )
شرکت اکسیر فراز سدید با همکاری آزمایشگاه معتبر متالورژی رازی، برای اولین بار در کشور جهت تعیین و ثبت ...